Publikace o čtenářské gramotnosti

Někdy je těžké dohledat příručky, které by nás informovaly o současné situaci ohledně gramotností. Můžeme zabrousit na stránky ČŠI, Metodického portálu RVP, výzkummého ústavu, ale nikde nenajdeme pravidelně aktualizovaný seznam doporučené literatury k tématu. Před rokem se o podobný seznam pokusila na svém CD Abeceda, ale i ten dnes zastaral. Stává se totiž, že místo, na kterém jsme byli zvyklí publikaci hledat, je prázdné. Nebo vznikly příručky nové, jenže o části z nich se dovídáme třeba až po roce. Nabízím zde tedy odkazy na texty ke stažení, se kterými v současnosti pracuji. A protože jich přibývá, v dnešním článku se omezím pouze na ty, které přinášejí alespoň malý praktický dopad v podobě konkrétních rad a metod nebo alespoň vymezují termín ČG. K odkazům přidávám i krátké anotace, některé z nich jsem pouze převzala z článku pro Abecedu, jiné jsou novější. A pokud víte o nějaké další publikaci, ráda ji do článku přidám.

(Prozatím opomíjím odkazy na webové stránky, testy PISA a PIRSL a jejich rozbory.)

Kudy vede cesta ke čtenáři

kudy-vede-cesta-ke-ctenari.jpg

Jedna ze starších publikací popisuje projekt týkající se čtenářství. Shrnuje klíčové poznatky z výzkumů i projektu a poskytuje řadu nápadů do vyučování. Nezapomíná ani důležitost kritérií pro hodnocení čtenářských dovedností a česká specifika.

(2007)

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Základní publikace ČŠI, která obsahuje potřebný teoretický základ (definici čtenářské gramotnosti a popis jednotlivých úrovní a dovedností). Dále seznamuje učitele s některými základními metodami vedoucími k aktivnímu zapojení žáků. Autoři jsou předními představiteli sdružení Kritické myšlení.

(2010)

cg-jako-vzdelavaci-cil.jpg

Rozvoj čtenářství napříč školou (Minimetodika VÚP)

rozvoj-ctenarstvi-napric-skolou.jpg

Dvoustránková minimetodika soustřeďující se na dovednosti před čtením, během čtení a po čtení. Nezapomíná na desatero zásad.

(2011)

Metodika čtenářství

Publikace seznamuje s podmínkami ČG v souvislosti s průřezovými tématy, mýty o čtenářství, návody na tvorbu lekcí a seznamy textů k průřezovým tématům.

Webové stránky obsahovaly i Čítanku k osobnostní a sociální výchově

(2012)

metodika-ctenarstvi.jpg

Metodika rozvoje čtenářství

metodika-rozvoje-ctenarstvi-a-cg.jpg

  Poměrně roszáhlá metodika začíná zásadami rozvoje čg, pokračuje základními metodami a dílnou čtení. Relativní novinkou je rozsáhlejší práce s naučnými texty a hledání didaktického potenciálu. Inspirací mohou být výstupy čg pro různé předměty a zejména výukové lekce zaměřené na jednotlivé úrovně čg.

(2012)

Čtenářské kluby

Stránka čtenářských kubů nabízí ke stažení řadu lekcí. Bohužel neobsahují texty, ale mohou se alespoň stát inspirací pro naše vlastní plánování hodin.

ctenarske-kluby.jpg

Nakladatelství Šafrán

cteme-s-porozumenim-kazdy-den.jpg

Nakladatelství vydalo knihy určené pro 1. a 2. třídu. Jedná se spíše o testy, ale ty se týkají např. předvídání, hlavní myšlenky, uspořádání, vizualizace apod.

Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele

CD obsahuje zdroje k tématu, pokyny i nápady ke čtení beletristických, naučných, elektronických a dalších nesouvislých textů. Inspiruje pro výuku čtenářských strategií a plánování projektů.

ctyri-vyukova-cd-s-metodikami.jpg

Další publikace VÚP

Najdete na těchto stránkách: 

Jedná se celkem o tři publikace. 

Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka učitele.

gramotnosti-ve-vzdelavani.-prirucka-ucitele..jpg

Publikace se pokouší vysvětlit, jak souvisí rozvíjení jednotlivých gramotností s RVP a nabízí inspiraci pro výuku postavenou na rozboru některých úkolů z mezinárodních testů.

 (2010)

Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií.

Druhá publikace VÚP zahrnuje výklad nejpodstatnějších gramotností: čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a ICT. Tím staví základ pro inovaci národního kurikula.

(2011)

gramotnosti-ve-vzdelavani.-soubor-studii..jpg

Čtenářská gramotnost ve výuce. Metodická příručka.

ctenarska-gramotnost-ve-vyuce.-metodicka-prirucka..jpg

 Na začátek publikace opět zařazuje vymezení pojmu čtenářská  gramotnost, poté se ale zcela orientuje příklady dobré praxe, tj. zejména dílně čtení M. Šlapala, ukázku integrace předmětů českého jazyka a literatury s dějepisem a dále českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu a environmentální výchovy.

(2011)

Česká školní inspekce přesunula některé publikace na své stránky. Některé z nich bohužel dohledatelné nejsou.

Článek byl původně publikován 24. 7. 2014 na Vyučování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *