Grafické organizéry

Co je to za cizí slovo?

Grafické organizéry jsou nákresy, do kterých organizujeme informace a myšlenky tak, abychom si je lépe zapamatovali, porozuměli jim a mohli dále použít. Nejužívanější grafický organizátor je kalendář, i když ho tak nenazýváme. Vždyť přece i ten sbírá a třídí události a zároveň umožňuje informace sdílet. Podobně organizátory pomáhají žákům přeměnit a zestručnit hodně zdánlivě nespojitých informací do strukturovaného a jednoduchého grafického nákresu

Proč zavádět něco nového?

Proč používat grafické organizéry? Nestačí prostě jen napsat zápis? Na tuto otázku můžeme odpovědět několika způsoby. Organizátory jsou cestou, která podporuje žáky v uvažování o informacích jiným způsobem. Pokud píšeme, pouze kopírujeme informace. Kdežto proces převádění masy informací do organizátoru poskytuje žákům zvýšené porozumění a vhled do tématu. Žák se musí soustředit na vztahy mezi detaily, seřadit informace podle důležitosti a přemýšlet, kam je zapíše. Navíc obrovské množství informací může být zapsáno přehledně na jednom místě. Nadto podporují vizuální styl učení, a i když tento styl není ten náš, zefektivňuje naše myšlení.

Co na to náš mozek?

Lidský mozek přirozeně vyhledává spojení mezi starými a novými informacemi. Výzkumy ukázaly, že mozek zpracovává informace efektivně v řetězcích. To znamená, že si zapamatujeme více informací, pokud jsou jasně propojeny. V nákresech, oproti klasickým zápisům, jasně vidíme propojení jednotlivých detailů. Pomáhají zapojit ostatní části mozku a nasměrovat informace z krátkodobé paměti do dlouhodobé.

Organizéry doplňují procesy tím, že pomáhají:

  • vizuálně třídit nové informace ke známým informacím
  • analyzovat vztahy mezi starými a novými informacemi
  • vytvářet jednoduchou strukturu pro myšlení o informacích novými cestami
  • hodnotit pojmy a myšlenky a demonstrovat porozumění

Informací o organizátorech je spousta – bohužel většinou v angličtině. Ale protože se jedná o nákresy, následující stránky vám poskytnou přehled o tom, jak takové organizátory vypadají. (Alespoň do té doby, než na své stránky umístím vlastní nákresy.)

Enchanted Learning

K těmto nákresům ovšem musím dodat, že jsou pouze návodem ke zpracování informací. Po použití některých organizátorů proto vedu své žáky k tomu, aby vytvářeli vlastní variace, které jim umožní uchopit látku svým vlastním způsobem.

Edit: Hezké grafické organizéry najdete v nakladatelství Šafrán.

Článek byl původně publikován 10. 8. 2010 na Vyučování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *