Zajímavé aktivity po čtení

Pokud raději něco tvoříš a vymýšlíš, než odpovídáš na otázky, můžeš po přečtení knihy vyzkoušet jednu z následujících aktivit. Nápady jsou přeloženy a mírně upraveny podle Fifty Alternatives to the Book Report.

Pro postavu navrhni:

knihy – Přemýšlej, jaké knihy by se hlavní postavě mohly líbit nebo co by se z nich mohla naučit a o čem potřebuje vědět víc. (Např. hrdinovi knihy Moře nestvůr by se hodilo znovu přečíst starověké báje, protože nevěděl, že Kronos je Cheironův otec. Měl by se soustředit na vztahy mezi postavami a také taktiku boje. Správně si totiž  uvědomil, že Kronos má vždy dva taktické plány a že vítězí lstí. Mohlo by mu to pomoci dříve odhalit strategii boje svých nepřátel.)

pokoj – Nakresli nebo popiš jakoukoli místnost pro svého hrdinu. Uvažuj o tom, jak má uspořádaný nábytek, co má ve skříních a na stěnách. Zdůvodni, proč jsi vybral tyto věci.

filmy – Z filmů, které jsi viděl, vyber několik, které bys doporučil hlavní postavě. Stručně popiš děj a zdůvodni, proč by je měl vidět. Snaž se vybrat takové, které se postavy nějakým způsobem týkají. (Např. Simonini z knihy Pražský hřbitov nenáviděl Židy, možná by s nimi začal soucítit, kdyby zhlédl Schindlerův seznam.)

dárek – Jaký dárek bys dal vybrané postavě? Přemýšlej, co potřebuje nebo chce. Napiš, proč jsi zvolil zrovna tyto věci.

setkání – Navrhni někomu ze své knihy, aby se setkal s některými lidmi buď současnosti nebo minulosti. Přemýšlej, koho by chtěl potkat nebo se od nich naučit. Napiš, jak a proč jsi vybíral tyto osobnosti.

fotoalbum – Přemýšlej o událostech, které se staly v příběhu. Rozhodni, které scény by si chtěla postava z knihy zapamatovat. Nakresli několik „fotek“ nebo je popiš a zdůvodni svůj výběr.

home page – Vyber několik postav a vytvoř pro ně internetovou stránku.Vyber vhodné pozadí, obrázky a doplň o nich informace. Nezapomeň přidat pár odkazů, o kterých si myslíš, že by byly pro tvé postavy důležité nebo zajímavé. Zdůvodni, proč ses tak rozhodl a co nám tato stránka vlastně o postavách řekne. (Můžeš samozřejmě vytvořit stránku jakoby za postavu samotnou.)

dětství – Pokud je tvá postava už dospělá, snaž se přijít na to, jaká byla jako dítě. Napiš příběh o jejím dětství tak, abychom viděli, proč se potom chová v příběhu takovým způsobem.

ocenění – Vytvoř pro svou postavu cenu a napiš vysvětlení, za co ji dostává.

Vžij se do své postavy:

argumentace o problému – Přemýšlej, který problém je pro tvoji postavu důležitý. Napiš za ni několik argumentů, které mají přesvědčit ostatní. Připoj fakta, obrázky, doporučení, jiné grafické prvky.

monology k událostem v příběhu – Vyber události, na které mohou mít postavy různé názory. Popiš ve formě monologu postavy dva nebo tři pohledy na stejnou událost.

současné události – Vyber několik současných událostí z televize nebo novin. Mělo by se jednat o zprávy, které jsou zajímavé pro tvou postavu. Vysvětli, jaký názor na tyto události by měla tvoje postava.

Přemýšlej o postavě v příběhu:

astrologická znamení – Přečti si charakterizaci jednotlivých znamení a snaž se uhodnout, ke kterému se tvá postava hodí. Z příběhu vyber události, její chování, postoje a myšlenky, které podpoří tvůj názor.

přihláška na vysokou školu – Použij všechny informace, které o postavě víš, některé si můžeš domyslet. Sepiš žádost s následujícími body: Jméno, známky, další školení, zájmové aktivity, pracovní zkušenosti. Připoj dvoustránkový esej napsaný z pohledu postavy o tom, které zkušenosti a osoby měly důležitý vliv na tvůj život. Popiš své zájmy, svoji osobnost a jak to souvisí s tím, že se chceš dostat na vysokou školu.

slovní hodnocení  – Napiš zhodnocení postavy z pohledu školního poradce. Měl bys hodnotit osobní kvality, ale i vzdělání. Předpokládej, že škola se bude zajímat o charakter, nezávislost, hodnoty, zájmy a talent. Proč si myslíš, že zrovna tato postava by měla být přijata na vybranou školu?

strachy postavy – Uvažuj o tom, z čeho by tvá postava mohla mít strach a proč.

Vymysli rozhovor:

talk show – Které talk show by se chtěl nebo měl tvůj hrdina zúčastnit? O čem by měl mluvit? Koho dalšího by měli organizátoři pozvat? Popiš korespondenci mezi organizátory a hrdinou, který se talk show zúčastní, popř. po talk show napiš několik dopisů pojednávajících o tom, jak se hrdina v talk show cítil.

chat – Představ si, že tvůj hrdina si našel několik osob, se kterými bude chatovat. Proč se připojil k této skupině? Vymysli konverzaci, která by se mohla odehrávat.

e-mail – Koho by tvá postava mohla mít v adresáři e-mailu? Vysvětli, proč jsi vybral tyto postavy a co to dokazuje o tvé postavě. Pak napiš několik e-mailů z pozice postavy a oněch dalších osob.

dopisy – Napiš několik dopisů, které si navzájem posílají postava a autor. Nebo napiš dopisy jednotlivých postav, které hovoří o tom, co se postava v příběhu naučila.

Uvažuj o knize:

kritika knihy z hlediska nějaké organizace – Vyber organizaci, která má co říct k problémům postavy. Napiš recenzi knihy z jejich pohledu. (Např. co by řekla NASA ke Stopařově průvodci galaxií?)

komiks s vysvětlením – Vytvoř komiks, ve kterém zobrazíš důležité události příběhu. Pod každý obrázek připoj několik řádků vysvětlení.

talk show o hlavním problému – Vytvoř a zahraj talk show ohledně nejdůležitějšího problému v příběhu. Pokus se zahrnout různé úhly pohledu. (Např. Percy Jackson ve Zloději blesku by mohl s bohy diskutovat o tom, zda je potřebné a nutné, aby si bohové zahrávali se životy hrdinů.)

hudba pro části knihy – Rozděl knihu na několik částí a vyber ke každé melodii nebo píseň, která by ji měla podbarvovat. Vysvětli, proč jsi vybral zrovna tyto nápěvy.

dopis autorovi – Napiš autorovi dopis, ve kterém mu vysvětlíš, proč si myslíš, že napsal tuto knihu a co se pokoušel ukázat. Objasni, co sis z této knihy odnesl.

důležitá slova – Vyber několik slov, která jsou pro příběh důležitá a vysvětli, proč sis je zvolil.

scéna se čtenářem – Nakresli scénu, o které si myslíš, že je důležitá. Zapoj do obrázku i sebe a vysvětli, proč ses namaloval právě na tom místě. (Vidíš postavu z tohoto úhlu? Proč? Vypovídá to něco o tvém vztahu k postavám? Chtěl by ses nějak zapojit?)

Příklady zpracování s odkazy na blogy dětí: vyucovani.webnode.cz/projekty/

Článek byl původně publikován 9. 2. 2012 na Vyučování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *