Wikipedie? Wikipedie!

Wikipedie znamená pro většinu učitelů věčného strašáka. Děti kopírují, stahují, nerozumí při referátu tomu, co říkají… Jenže musím říct, že ve mně vždy vzbuzovala obdiv. Obdiv k množství autorů, kteří zadarmo tráví svůj čas u počítačů, aby sepisovali pro ostatní vědomosti současného lidstva. A tak mě letos přivábily kurzy, které nabízely přímo učitelům vhled pod pokličku psaní.

A hned jsem v jedné hodině některé z námětů vyzkoušela.

Začali jsme T-grafem ve dvojicích s otázkou, jaké klady a zápory Wikipedie přináší. Kupodivu nám z diskuse vyplynulo, že Wikipedie už není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Naopak, někdy je i pro deváťáka dost těžké poznat, co je vlastně to důležité. 

A co se týká výhrad k pravdivosti, věděli jste například, že při srovnání odbornější encyklopedie Britannica a Wikipedie vyšly obě encyklopedie z testu téměř shodně?1 Problém ovšem nastává, když někdo začne psát o méně známém tématu, které úplně nejsme s to zkontrolovat. 

t-graf.jpg

Nicméně v každém článku si autoři musejí pohlídat, z čeho čerpají. Pro wikipedisty to znamená ověřitelné sekundární zdroje a pro mě vysvětlit dětem, co je to zdroj primární, sekundární a terciární. Musím přiznat, že ne vždy jsem si ale věděla rady.

A protože mým cílem bylo nahlédnout pod tu pokličku, pokoušeli jsme se orientovat ve Wikipedii pomocí otázek, které jsem si vyzkoušela i já na pražském kurzu. (V závorce najdete ode mě nápovědu.)

 1. V kolik hodin proběhla poslední změna na Wikipedii a kdo ji udělal? (sloupce vlevo – poslední změny)
 2. Kdo je autorem článku Jan Hus a který den vznikl? (Bonus: vytvořte odkaz na původní, nejstarší verzi tohoto článku.) (zobrazit historii a najít nejstarší, článek lze rozkliknout nebo zatrhnutím dvou článků porovnat verze)
 3. Jak se jmenuje uživatel, který založil článek Krajta papuánská(IP adresa = anonymní uživatel, každého autora můžete rozkliknout a zjistit, jaké články píše)
 4. Podívejte se do historie článku Mířovice. Anonymní uživatel do článku vložil text, který byl následně smazán. Co tam napsal a jak dlouho to v článku vydrželo? (v historii najít anonymního autora a zatrhnutím článků porovnat verze)
 5. Proč není Jan Neruda v kategorii Spisovatelé(zařazuje se do nejbližší možné kategorie)
 6. (bonus) Co provedl uživatel Ladislavspacek 8. srpna 2014 v 17:27 v hesle Ladislav Špaček? Zvládnete i zjistit, jaký to mělo mediální dopad? (odpověď lze najít i mimo Wikipedii > můžeme řešit otázku etiky, do jaké míry uveřejňovat informace o známých osobnostech tak, abych nepoškodil jejich pověst nebo co lze dopsat do článku o Trumpovi a proč se hovoří o zamykání článků.)
 7. (bonus) Proč byl z Wikipedie smazán článek E&K Automation(odkazy > diskuse, Článek smazán, protože nebyl podložen sekundárními zdroji. Lze diskutovat o tom, že by si každá firma mohla o sobě napsat článek. Děti pravděpodobně položí otázku, zda oni můžou psát o sobě.)

Celou lekcí jsem mířila k tomu, aby děti začaly vnímat Wikipedii o něco kritičtěji a realističtěji. Chtěla jsem, aby zjistily, že nejde Wikipedii jen tak odsoudit a že psaní Wiki má svá pravidla. Že je to i o nás, o čtenářích, abychom se s předloženými informacemi dokázali poprat, odhalit míru zpřesňování, porovnat s Wiki v jiném jazyce, dohledat sekundární zdroje, zkontrolovat důvěryhodnost autora, uvažovat nad etickou stránkou informací.

reflexe žáků samotných?

 • Naučila jsem se, že můžu dohledat první verzi článku. Taky to, že jsou tam asi poměrně fajn lidi, poněvadž stránku nesmazali hned a chtěli diskutovat o její vhodnosti. Naučila jsem se, že jde pouze o hledání, protože vždycky se tam ty věci dají najít.
 • Naučila jsem se, jak často probíhá aktualizace.
 • Nahlédla jsem do zákoutí Wikipedie.
 • Naučila jsem se porovnávat stránky.
 • Dozvěděla jsem se, že nemůžu napsat článek o naší soukromé věci.

Zajímavé odkazy:

1 Internet encyclopaedias go head to head

Článek byl původně publikován 17. 6. 2018 na Vyučování. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *