Zakážeme v češtině umělou inteligenci?

V newyorkských školách zakázali AI (umělou inteligenci), protože prý nerozvíjí kritické myšlení a dovednost řešení problémů. Na druhou stranu sociální sítě začínají zaplavovat příspěvky o tom, jak ji využít. Jak to tedy vidíte vy? Obáváte se toho, že děti vám prostě jen podstrčí uměle vytvořené texty?

I tentokrát jsem se snažila hledat spíš pozitivní stránku věci a tu jsem skutečně našla. Např. v článku ChatGPT—The Game-Changing App Every Teacher Should Know About najdete hned několik nápadů, které hodlám vyzkoušet.

 • Místo hledání odpovědi na Googlu nebo Wikipedii položíme otázku AI. Výhodou je, že můžeme klást další otázky a své porozumění si vyjasňovat.
 • Vysvětlení můžeme požadovat pro určitou úroveň, např. teorii relativity pro desetileté dítě. Z hlediska stylu bychom pak mohli porovnávat, čím se definice liší.
 • Můžeme chtít shrnutí nějaké historické události, textu apod. Pak znovu porovnat náš a její výsledek.
 • AI pro nás může psát příběhy, eseje, básně atp. a převádět je do jiných žánrů.
 • Místo metody Přemýšlej, diskutuj s partnerem, sdílej převeďme na postup Přemýšlej, diskutuj s partnerem, prober s AI, diskutuj, sdílej. Líbí se mi, že si tady trénujeme, jak výsledky AI hodnotit.
 • Nechte AI vytvořit otázky k textu.
 • Učme s AI digitálnímu občanství, tj. jak nejlépe AI používat.
Klady a přínosy AIZápory, problémy, výzvy
Může pomoci slabším žákům.
Připravuje je na budoucnost, kdy AI bude běžnou záležitostí. Učitelé mohou ukazovat, jak ji správně používat.
Žáci mohou podvádět, nepoužívat ji vhodným způsobem.
Bude nutné budovat dovednosti, které odhalí zkreslené nebo nesprávné informace.

A tipy do výuky?

Všichni učíme žáky vybírat klíčová slova z textu. Co takhle je nechat vypsat, použít můžeme např. aplikaci Answergarden nebo Mentimeter a pak se na odpověď zeptat AI? Samozřejmě tady určitě nekončíme, pokračujeme diskusí a porovnáním výsledků. U podobného tématu AI zadáme sepsat výtah a zhodnotíme výsledek.

Výsledek z textu o Smilodonovi (Aplikace Answergarden)

A výsledek AI:

 • Smilodon
 • masožravci
 • mrchožravý
 • machairodonti
 • Severní Amerika
 • Jižní Amerika
 • fosilní nálezy
 • nohy
 • kočkovité šelmy
 • špičáky
 • krevní tepny
 • mršiny
 • zakřivení špičáků
 • rychlý běh
 • robustní tělesná stavba
 • široce rozevřená tlama
 • vyhynutí machairodontů
 • velcí tlustokožci
 • chobotnatci
 • zemní lenochodi
 • pleistocén

A protože zrovna píšeme vypravování, zadala jsem AI jedno sepsat: Napiš krátké vyprávění, které bude mít tři odstavce, úvod, stať a závěr. Příběh bude o tom, že se mi zdálo, jak jsem se dostala do světa, kde se pořád měnily cesty. Na konci mě probudil manžel tím, že zavřel okno.

Běžně si totiž své příběhy vzájemně hodnotíme, jsem zvědavá, co řeknou na tenhle. Podstatou této práce totiž nebude, aby AI udělala práci za nás, ale abychom se naučili, jak s ní zacházet tak, aby přinesla uspokojivý výsledek. K mému příběhu totiž můžu přidávat další požadavky, ale to už samozřejmě musím vědět jaké.

Několik odkazů


Příběh jsem četla v šestce a sedmičce. Šesťákům se příběh líbil, sedmáci by dali spíš dvojku nebo trojku. Vadilo jim opakování myšlenek a vět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *