Tři náměty s AI

Námětů na využití AI v češtině začínám slyšet kolem sebe spoustu a to je samozřejmě dobře. Pro inspiraci několik přihodím.

Osnova

Docela ráda zadávám do aplikace, ať mi sepíše osnovu. Někdy se člověk musí ptát víckrát, než vzejde něco použitelného. Např. v šestém ročníku jsem takto vyprodukovala osnovu pro popis pokoje dítěte. Osnovy jsem dětem nakopírovala a předložila až po našem vlastním brainstormingu. Jejich úkolem bylo podtrhnout nebo zvýraznit, co by se jim ještě mohlo hodit. Pak si zadání mohli zkusit sami v aplikaci Codebreaker. Protože byla kvůli naší aktivitě přetížena, někteří rovnou přešli na Snapchat, což jen dokazuje, že mnozí AI už znají a používají v šesté třídě.

Všimla jsem si, že když jsem v jiných ročnících zadávala úkol s tím, aby žáci sami získali nápady pro osnovu nějakého slohového útvaru, příliš se jim nedařilo. Jakoby neuměli zhodnotit, který nápad je dobrý, a který ne, a jak přimět AI dalšími prompty k lepším výsledkům. Ale možná právě to patří k tomu, co máme procvičovat.

Možná jste se také setkali s trochu složitějším zadáváním promptů, kdy napíšete AI, koho má představovat, jaká je strategie zpracování, popis cíle a formátu a až nakonec zadání úkolu.

Jsi žák 7. třídy, který dostal za úkol napsat jako slohovou práci popis školy. Slohová práce by měla obsahovat jen vnější a vnitřní popis školy. Napiš pro takovou práci osnovu.

Tento výsledek už byl lepší, jenže i v tomto případě jsem úvodní prompt přepracovávala několikrát, než jsem zjistila, co pomůže. Učit tedy tento postup? Navíc to působí spíš jako rada na podvod.

Námět pro příběh

Někde v ChatuGPT jsem četla, že je možné požádat AI o horor ve dvou větách. Přidala jsem tedy chatu téma (témata) a několik z nich zkopírovala žákům. Tentokrát argumentovali, který z námětů je nejpoužitelnější a proč. Následně si zkusili zadat vlastní prompt a vlastní téma, jeden z výsledků vybrali a ve skupinách napsali pěkné příběhy. Umím si představit, že bychom s nimi mohli dále pracovat, např. napsat je na blog, vygenerovat k nim obrázky, načíst ve Vocaroo a připojit hudbu vytvořenou umělou inteligencí. Nyní jsme se naučili hlavně to, že AI může pomoci s generováním nápadů, ale my je musíme umět posoudit.

Procvičení minulých časů

Úkol původně z hodiny angličtiny bych si uměla představit i v češtině. Žáci měli za úkol vymyslet příběh tak, aby použili různé minulé časy. Příběh vložili na online nástěnku a k němu vygenerovali obrázek, např. v aplikaci Craiyon. Tady bychom se mohli bavit o tom, jak sestavit dobrý prompt, ale vlastně mi v tuto chvíli šlo jen ilustraci příběhu a prezentace jejich příběhů.

Co jsme se vlastně naučili?

Aktivit s AI jsem ve třídách vyzkoušela už bezpočet a věřím, že se zakrátko stanou běžnou součástí výuky. Ona to totiž není jenom hra, ale naplňování základních požadavků toho, co by měl digitálně kompetentní člověk znát, např.:

  • Umí formulovat vyhledávací dotazy tak, aby získal požadované výsledky.
  • Ví, jak použít výstupy pozměněné pomocí AI ve své práci.
  • Pochopí, že AI dokáže i tvořit a člověk ji/ho může pro svoji kreativitu využít.
  • Porozumí výhodám, limitům a výzvám.
  • Experimentuje s různými typy AI.
  • Stále se vzdělává a diskutuje o AI s ostatními.

(Výstupy jsou vybrány z Rámce digitálních kompetencí občana.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *