Když se slova mění v obrázky…

To tak jednou Pavel přemýšlel, jak souvisí naše imaginace a bohatost slovní zásoby s generativní umělou inteligencí. Prompt je pro něj algoritmus, ale také slohovka. A tak jsme společně přemýšleli, zda se dá umělá inteligence využít v hodině českého jazyka.


Jak funguje naše imaginace? Můžu s pomocí umělé inteligence rozvíjet slovní zásobu?

Představte si zajímavý dům…

Zaujal vás natolik, že stojíte v úžasu a…

.

.

.

Pro každého z nás slovo „zajímavý“ může mít jiný obsah a emoční náboj. My dospělí s popisem takového domu snad problémy nemáme. Napadá vás určitě mnoho přívlastků a detailů vysněného bydlení. 

Ale co žáci? Je jejich slovní zásoba dostatečně velká? Znají a jsou schopni napsat všechna ta synonyma, přívlastky? Bude jejich popis takového domu dostatečně bohatý, vzletný, konkrétní, popisný? 

Právě na rozvoj této jazykové kompetence se soustředí následující aktivita. Jen místo klasické slohovky v hodině českého jazyka využijeme generativní umělou inteligenci a možnosti, které nám nabízí. 

Jedna poznámka od Pavla:

Ne, nezbláznil jsem se, jsem stále ještě učitel informatiky a nezměnil jsem obor. Umělá inteligence v souvislostech jiných vyučovaných předmětů mě ale hodně zajímá. A tak jsem se právě na tuto aktivitu spojil s kolegyní, učitelkou češtiny, v oboru opravdu kovanou, totiž s Lidkou Kovaříkovou. Učíme v tandemu. Sice každý na jiné škole, ale funguje nám to :-) 

Představ si a napiš

Tato aktivita patří do běžné výuky českého jazyka. Myslím, že klasickou slohovku jsme s žáky psali někdy v životě všichni. 

Zadání

 • Napiš krátký text, ve kterém popíšeš svůj vysněný dům. Využij všechno to, co jsme se naučili v hodinách mluvnice, tj. různé druhy přívlastků (shodný, neshodný, několikanásobný a postupně rozvíjející, volný nebo těsný), přísudky jmenné, popř. doplňky.

Třeba takto: 

Za nízkým tmavým dřevěným plotem stojí velmi starý dvoupatrový dům s tmavě šedou místy oprýskanou omítkou. Po stranách jsou věžičky s kruhovou střechou. Na přední straně domu jsou neopečovávaná dřevěná okna a masivní tmavé dveře, nejspíš z ořechového dřeva. Na věžičkách jsou o něco menší okýnka. Střecha nad hlavní částí domu je pokryta zteřelými zašlými střešními taškami.

Promptuj a generuj

Nyní převedeme náš text do grafické podoby a zjistíme, jak si takový dům představuje umělá inteligence. 

 • Tvoje slohovka je nyní prompt, který slouží jako výchozí zadání pro generativní AI. 
 • Použij vybranou službu AI a vygeneruj obrázek. 
Starodávná vila v lese, obrostlá břečťanem

Craiyon i jiné volně dostupné služby generativní AI nemají kvalitní výstupy a generují obyčejné domy, neberou ohled na detaily zadání. Pro tuto aktivitu je proto nutné využít takový model AI, který je dostatečně pokročilý. 

Může to být: 

Využili jsme tedy nejlépe dostupný Microsoft Copilot. Protože ne všichni mají osobní Microsoft účet, generoval obrázky učitel a žáci si vybírali mezi čtyřmi možnými výstupy. Pokud vaši žáci osobní Microsoft účty mají, mohou si samozřejmě vygenerovat vše sami. 

Občas jsme zkusili upřesňující prompt, ale zjistili jsme, že některé věty AI ignoruje. 

Mimochodem, zajímavá je ponurost obrázků vygenerovaných Bingem, ale možná jsme mohli více experimentovat i se styly. To by se asi víc hodilo do hodin výtvarné výchovy.

Přemýšlej, mluv a vylepšuj

S obrázkem, který jsme získali, budeme nyní dál pracovat. 

 1. Odpovídá obrázek tvé představě?
 2. Co je na AI generovaném obrázku jiné a co je shodné s tvojí původní myšlenkou?
 3. Jaký upřesňující prompt bys zadal, aby se výstup více přiblížili tvé představě?
 4. Která slova, přívlastky, synonyma… ti pomohla obraz vylepšit? 
 5. Jak na tebe hotový obrázek působí? 
 6. Do jakého textu bys obrázek a jeho popis použil?
 7. Ukaž svůj obrázek spolužákům, diskutuj s nimi o tom, jak obrázek na ně působí. 

Reflexe

 1. Jaký vnímáš vztah mezi tvojí představou a slovy, kterými jsi ji vyjádřil? Je tvoje slovní zásoba dostatečná k popisu tohoto domu? 
 2. Imaginace, slova a výsledný obraz – to jsou 3 vrstvy našeho vnímání světa. Nejsou slova v tomto nedokonalá? Co myslíš? 
 3. Je vůbec v lidských silách dokonale popsat slovy naše představy, sny a vyjádřit myšlenky slovy?
 4. Obrázky, které jsi „napromptoval“, vytvořila generativní umělá inteligence. Použila k tomu jen tvá slova. Nakolik ji považuješ za kreativní, originální, samostatnou? 

Jak AI oživuje slova

Podívejte se, jakou úžasnou fantazii projevili žáci 9. ročníku základní školy, pročtěte si texty, kterými popsali jejich vysněný dům, i závěrečnou reflexi. Byla jsem ohromená jejich kreativitou, představivostí a slovní zásobou.

Ukázky z žákovské „reflexe

…Je velmi široké spektrum představ čehokoli, a proto je důležité velmi zeširoka popisovat jednotlivé věci, části prostoru, aby umělá inteligence pochopila, co chceme.

Děvče jako první pochopilo, že popsat obrázek v naší představě je nesmírně složité.

…les jsem si představovala více pohádkový (kolem zvířata, ne tmavý les).

…já si představoval jen kostru domu, ale vždy to vyhodilo velmi zachovalý dům. Ale to jsem nechtěl. Počítač mi do hlavy nevidí.

…v popisu bylo, že střechu pokrývá bílá poleva a na obrázku je perníková se zdobenými okraji.

…mně se naše vila líbí taková, jaká je, jen jsem si ty balkony představovala trochu jinak.

…Myslela jsem si, že balkony budou jinak. A že ten hlavní vchod nebude nahoře, ale takhle se mi to líbí ještě víc – jak se ty terasy (balkony) v podstatě stupňují.

Dost dětí se se svým obrázkem spokojilo, nechtěli ho upravovat, líbil se jim. Možná tu naopak AI vnáší do naší představy něco navíc, čím se inspirujeme dál?

…Má působit tak, že vás ohromí ještě dřív, než začnete domýšlet, proč se nachází v lese. Proto jsou v obrázku i auto, sochy, palmy atd. Dala bych to do nějakého textu, kde se schovává někdo slavný, ale nikdo nesmí vědět, kde je. A když už je slavný a bohatý, tak proč nebydlet v moderní vile schované v lese. Anebo parta kamarádů se rozhodla oddělit od normálního světa.

…ano, ale mohl by být za tmy a deště, ale nenapsal jsem to, takže prompt: za deště uprostřed tmavého lesa > za deště v noci uprostřed tmavého lesa.  

Tady je vidět postupná úprava promptu, přemýšlení nad tím, jak ho doplnit.

…opuštěná kolej před barákem, která vede do další koleje, kde stojí vlak mi moc smysl nedává. Opuštěný dům, ale svítí se proč?

AI chybí logika. S touto myšlenkou by se dalo dál určitě pracovat. 

Prompt je algoritmus, prompt je slohovka

I zadání pro  generativní AI může být slohovým útvarem a věřím, že se shodneme na tom, že lidé s chudou slovní zásobou, malou schopností vyjádřit své myšlenky, neschopností popisu a neznalostí synonym mohou stěží využívat všechny ty nádherné možnosti umělé inteligence. 

V tomto případě nám výuka českého jazyka, slohu, čtení knih a práce s literaturou určitě pomáhá v lepší práci s AI.

A naopak – aktivní psaní promptů, generování výstupů, převod našich myšlenek do stroje a přemýšlení nad tím vším… nám pomáhá zpětně lépe si uvědomit krásu a bohatost mateřského jazyka.

Ukamenují nás nyní klasičtí češtináři?

Na této aktivitě jsem se podílela já, Pavel Hodál (více na https://www.tybrdo.cz) a žáci dvou základních škol. A možná jste také podle stylu poznali, že většinu článku napsal Pavel.

Díky všem.

Dům u jahodové cukrárny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *