Diktát online

Jak zadat diktát online?

Jak může vypadat práce zadaná online? Třeba tak, že nahrajeme diktát, necháme ho děti uspořádat a nahrát. Diktát je nahraný v aplikaci Chirp.qr, ale zrovna tak můžete použít i Clyp nebo Soundcloud. Aby učitel neměl tolik práce s opravováním, opraví si děti diktát samy. Zároveň by ale učitel měl poskytnout zpětnou vazbu a vysvětlení, což naplňuje formulář. Za odkazy na formuláře jsem pro vás, učitele, vložila formulář tak, abyste si mohli vytvořit kopii na svůj Google Disk. Na Google webech se QR kódy dají nahrát do formy pásu obrázků, takže se líp načítají. 

article preview

Pamatujete si, jak jsme načítali QR kódy a skládali diktát? Abychom si procvičili pravopis, nahrála jsem jeden jednodušší. Můžete pracovat buď s QR kódy nebo si pustit nahrávky z jednotlivých odkazů.

Postup:

 1. Nachystej si 5 dlouhých lístků papíru.
 2. Pouštěj si nahrávky a zapisuj věty. 
 3. Seřaď věty tak, aby vznikl smyslupný text.
 4. Zobraz si dokument, ve kterém je celý diktát a oprav si chyby.
 5. Odpověz na otázky ve formuláři. Budeš zapisovat, kolik jsi měl chyb a jaké. Nazpět by ti pak mělo přijít vysvětlení pravopisných jevů. Pokud máš gmail, nahraješ fotku svého diktátu. Pokud nemáš gmail, vyplň formulář a diktát pošli e-mailem na ludmila.kovarikova@skolavranovice.cz.

Diktát:

 1. část
 2. část
 3. část
 4. část
 5. část

Článek byl původně publikován 19. 4. 2020 na Vyučování.

Diktát s QR kódy

Máte rádi diktáty? Některý učitel by za ně dal ruku do ohně, jiný nechápe jejich smysl. Vždyť procvičovat pravopis můžeme i jinými způsoby. Třeba tvůrčím psaním.

Přiznám se, že já jim neholduji. Podle mě nemá smysl dávat nejslabším dětem, kteří nejsou schopni se naučit pravopis za nic na světě, neustále nedostatečnou. I kdybychom je úkolovali každý den, nedosáhneme zlepšení. Proto stále hledám cesty, jak splnit požadavek školy jinak. Nejčastěji jim po probrání nějakého jevu zadám napsat ve dvojici diktát vlastní. Ke kritériím patří počet vět nebo jevů a samozřejmě i správnost. Jeden z diktátů pak vyberu k nadiktování, známky však děti mají dvě. (Plním tak zároveň zadání počtu známek.) 

Nově jsem vyzkoušela jednomu žákovi, který mívá dost velké problémy s pravopisem, dát notebook. Vždyť 21. století přímo vybízí, abychom využívali kontroly pravopisu. Diktát proto prostě psal do MS Word a mohl si rovnou zkontrolovat pravopis. Věděla jsem však, že umí psát všemi deseti. I když sám nakonec tvrdil, že je jedno, jak píše, výsledek skutečně byl o něco lepší.

article preview

Novou aktivitu jsem vyzkoušela, když jsem objevila aplikaci Chirp.QR. Bohužel existuje jen pro systém iOS. Je však velmi jednoduchá. Po nainstalování nahrajete kousek textu a okamžitě se vytvoří QR kód, který se uloží do obrázků. Do třídy jsem přichystala sedm QR kódů a děti si ve dvojicích připravily stejný počet proužků papíru. Pak už stačilo, aby načítaly QR kódy, poslouchaly a zapisovaly. V závěru aktivity text seřadily a zkontrolovaly pravopis. Práci si mohly rozdělit, pokud měly dvě zařízení. Proto bylo třeba mít nachystanou činnost pro nejrychlejší. Mohla jsem diktáty nechat slepit, ale já je kontrolovala rovnou. Nebo jsme diktát mohli zdůvodnit společně.

Ptáte se, zda se žáci nerušili? Zpočátku byli zaražení, ale nakonec našli úroveň hlasitosi, která byla příjemná, a někteří odešli poslouchat na chodbu. Problém nastal u jednotlivých mobilů a tabletů. Ne všechny fungovaly, jak měly, a já musela situaci řešit výměnou nebo zapůjčením vlastní techniky.

V rámci reflexe vyšlo najevo, že se aktivita dětem líbila. I když jsem některé věty z diktátu vypustila, ukázal se pro sedmáky těžký. Nicméně je to jen potvrzení toho, že v dikátech jsou pravopisné jevy nahromaděny nepřirozeným způsobem.

V přiloženém dokumentu najdete na první stránce diktát seřazený správně, na druhé a třetí zpřeházeně. 

Brněnský drak

(QR kódy jsem vytiskla dvakrát a jednou umístila před tabuli, druhou sadu pak na zadní lavici, aby si děti nepřekážely.)

QR diktát

Článek byl původně publikován 1. 1. 2020 na Vyučování.

Co jsem potkala na webu

Zejména pro češtináře (a možná taky knihovníky)

Každý rok, když vymýšlím aktivity pro spaní ve škole, si říkám, kdy mi dojdou nápady. Během roku ale člověk potká na sociálních sítích tolik tipů, že je vlastně musí naopak zredukovat. Co jsem potkala letos?

Třívětá povídka

Původně na mě vyskočila ve facebookové skupině Tvůrčí psaní pro všechny. Až později jsem dohledala stránky akce. Musím říct, že na Facebooku byly uveřejněny mnohem hezčí povídky a snad se nebudou zlobit, když jednu ukradnu:

Starý muž s plnou nůší vkročil do zahrady slov. Vykopal hlubokou jámu a obsah nůše do ní vysypal. Byla to dávno nepoužívaná slova, jako : mám tě rád, miluji tě, prosím, děkuji. Autor: Michel Loutan

My jsme povídky psali ve skupinách, a protože nebyly dlouhé, vyvěsili jsme je ve třídě a děti pomocí lepíků hlasovali o nejlepším textu. 

povi--dky.jpg

Přines si svou knihu

O této hře jste možná už slyšeli. Objednávala jsem ji s nadšením, ale pak jsem trnula, zda ji děti zvládnou. Dopadlo to skvěle. Nasmáli jsme se až až. Cílem hry je totiž vylosovat si kartičku a na zadanou větu najít nějakou, pokud možno humornou, repliku. Protože nás bylo kolem 20, hráli jsme ve skupinách a losující vždy stanovil, čí replika se mu nejvíc líbila.

Prines si svou knihu

Příběhostroj

sni--mek-obrazovky-2019-09-10-v--7.25.07.png

Tvůrčího psaní se týká kniha R. Nekudy. Líbí se mi náměty, odstupňování od začínajících autorů po pokročilé i prvek náhodného výběru, který jsem znala z jeho předchozí knihy Kreativní zápisník. Je zajímavé, jak nějaká drobnost v zadání pomůže vymyslet lepší příběh. Naše příběhy z pekla obohatily funkce čertů. No řekněte, o co by se takový čert mohl v pekle starat?

Knihu ve školní jídelně

…jsem také potkala na Facebooku. Je to vlastně taková jednoduchá hříčka. Za knihu, kterou právě čtete, přidáte „ve školní jídelně“. Co vám vznikne? Třeba:

 • Zbav nás od zlého ve školní jídelně
 • Ztracené insignie ve školní jídelně 
 • Africká zima ve školní jídelně

A pak bychom mohli psát…

Klára Smolíková

… je autorka, kterou rozhodně chci sledovat. Její publikace s pracovními listy jsou úžasné pro dílnu čtení i dílnu psaní. 

Vstupte do doupete
Zakousnete se do knihy

Líbí se mi, jak propojuje čtenářství a tvůrčí psaní. Vždyť ten, co píše a zajímá se o to, jak psát, mnohem lépe porozumí jiné knize. Bude totiž vědět, že si má všímat prvních vět, odkazů na žánr, vnímání prostředí všemi smysly, plynutí času a odhalovat kouzlo, která znají jen knihomolové.

Komu by se chtělo učit normálně, když můžeme rozvíjet psaní a čtenářství pohlceni ve svých fantaziích podobných aktivit, že?

Článek byl původně publikován 30. 6. 2019 na Vyučování.

Opakování s šestiúhelníky

Když je hodně teorie, opakovat se dá různě. Třeba s myšlenkovými mapami. Jednou za čas se ale hodí na přeuspořádání vědomostí jiná forma. Občas proto využívám stránku se šestiúhelníky.

Zadání je podobné jako v myšlenkové mapě. Uprostřed je téma, kolem něj kategorie a nejblíže jim další důležité pojmy. Ideální je, pokud jsou „větve“ kategorií vybarveny stejnou barvou, aby se podpořilo vizuální zapamatování.

Tato forma pomáhá dětem, které se učí přepisováním. Nevýhodou je, že učitel musí natisknout pro všechny děti ve třídě list s předpřipravenými šestiúhelníky. Ale samozřejmě tohle může být jen jedna z nabídnutých forem. Pokud mají děti svůj výtvor prezentovat, nic nám nebrání práci vyfotit a nasdílet na interaktivní tabuli.

Podobný nástroj nabízí i Classtools. Stačí na samostatný řádek sepsat pojmy, příklady, kategorie apod. Pozor ale na českou diakritiku. Pokud budeme chtít stáhnout dokument, zůstane nám rozsypaný čaj. Doporučuji tedy vygenerovat html a pak provést screenshot obrazovky. Ale aplikaci mohou použít i děti samotné, vložit pojmy, změnit barvu v html formátu, přeskupovat šestiúhelníky… Možná ale pak bude problém se sdílením.

Větné členy

Inspirativní článek s využitím v dějepisu sepsal sám autor aplikace.

Článek byl původně publikovaný 19. 4. 2019 na Vyučování.

Skládačky v mluvnici 2

Že skládačky lze využít i v mluvnici, jsem ukazovala už v jednom z předchozích příspěvků. Vždy mě potěší, když děti samy nějakou skládačku vytvoří. To je příklad následujícího přísudku, kdy jsem dětem zadala nakreslit jakýkoli organizér, který jim pomůže se zapamatováním. 

Vedlejší věty, jakkoli se o nich diskutuje, zda je potřebné je určovat, se stále ocitají v přijímacích zkouškách. A tak vymýšlím, jak je opakovat jinak. Pro následující skládačky jsem využila editovatelná pdf ze stránek Homeschoolshare. Kterékoli pdf si můžete upravit v počítači a mně posloužily k určování vedlejších vět. Po sepnutí vznikne knížečka, která může posloužit jako „tahák“ nebo si ji děti vlepí do sešitu.

Tab Book jsem rozdělila na několik částí podle způsobu určování a svých zkušeností. Samozřejmě není úplně správné určovat druh vedlejší věty pouze podle spojovacích výrazů, přesto některým dětem může takový výraz napovědět, jak se má zeptat. 

K dispozici dávám Tabbook screenshoty ve formátu doc. 

Na učiteli už potom zůstává, zda skládačku plní ve skupinách, dvojicích nebo jinak.

Článek byl původně publikován 15. 2. 2019 na Vyučování.

Skládačky v mluvnici

Důkaz, že psát zápis se dá i jinak.

Tato skládačka se jmenuje Tab Books a najdete ji na Homeschoolshare.

Co naplat. Druhy zájmen, jakkoli s tím nesouhlasím, jsou i v přijímacích zkouškách, takže je potřeba je neustále opakovat. Každý rok třeba jinak.

A ještě jinak.

A mluvnické kategorie sloves…

trochu i se skečnoutingem.

Tento článek byl publikován 16. 9. 2018 na Vyučování.

Výstava v galerii

S „metodou“ Gallery Wall jsem se setkala v publikaci The Interactive Reading Notebook Comprehension a okamžitě ji během školního roku využila, když jsme si povídali o bibli. Chtěla jsem, aby děti uchopily toto téma samostatně, aniž bych jim musela příběhy vyprávět. Když pominu evokaci, hlavním úkolem dětí bylo přečíst jeden příběh a zpracovat ho do skládacího organizéru. Tj. nakreslit obrázek podle toho, který obraz jim utkvěl v paměti nejvíce (strategie vytváření představ) a stručně příběh převyprávět (strategie shrnování). Poté se děti rozešly po třídě a poslouchaly jiné příběhy, přitom kreslily a psaly si poznámky. 

Podobným způsobem bychom mohli zpracovat pověsti, pohádky, báje apod. (A upřímně, bavilo by mě to víc, než poslouchat referáty. 🙂 

Výstava v galerii (pracovní list s odkazy na zdroje)

Fotogalerie

article preview
Galerie

Tento článek byl původně publikován 14. 8. 2018 na Vyučování.

Lapbooky v dílně čtení

S lapbooky se roztrhl pytel. Ve svých hodinách je i já zkouším různým způsobem nějak uplatnit, zejména proto, že mám ráda různé skládačky. Letos jsem vyzkoušela lapbooky v dílně čtení. Jen jsem odmítla dát dětem volnost. Trvala jsem na tom, aby hodiny měly klasický řád dílen, tj. minilekce, moje modelování, jejich čtení, zápisky, sdílení. Zároveň jsem volila aktivity tak, abychom rozvjíjeli některé dovednosti a všímali si různých prvků příběhu. V průběhu tří měsíců jsem hledala cestu, jak na to. 

Níže vkládám k dispozici celou metodiku s návodem, modelováním a vzory skládaček. Může se hodit i jako vzor pro otázky v dílně čtení i bez lapbooků.

Výhody:

 • rozvoj tvořivosti;
 • vyhovuje dětem, které baví něco vyrábět;
 • tvorba a čtení baví;
 • nádherné výstupy.
Sdílení s lapbooky

Nevýhody:

 • tvar skládaček stanovený mnou mohl některé děti omezovat;
 • zadaný úkol nemusel knize vyhovovat;
 • nutnost mít při sobě tři měsíce stejnou knihu;
 • pokud někdo často chyběl, některé skládačky musel dodělávat v jedné hodině a méně četl;
 • některé silnější knihy (např. To) zůstaly nedočteny;
 • některé aktivity se týkaly jen části knihy.

Tento článek byl původně publikován 14. 8. 2018 na Vyučování.

Losovací kartičky pro psaní příběhů

Občas člověk potřebuje do slohového vyučování nějaký kreativní nápad. Jak ale vzbudit fantazii dětí, aby se rozepsaly? Třeba nějakými startéry nebo losovacími kartičkami. Pro následující slohové období jsem se inspirovala především generátorem startérů na www.scholastic.com/teachers/story-starters/ a přidala nějaké organizéry, které pomohou se základními vlastnostmi příběhu.

V následujícím souboru najdete přehledné tabulky se startéry pro fantasy a sci-fi, dále jednotlivé sloupce připravené pro vytištění na barevné papíry, aby děti mohly losovat (žánr, postava, vlastnosti postavy, zápletka) a několik nákresů pro vytvoření příběhu.

V dokumentu jsou uvedeny zdroje.

Článek byl původně publikován 14. 8. 2018 na Vyučování.

Publikace ke čtenářské gramotnosti 2

Nápadník menteeho – rozsáhlá publikace obsahuje lekce jak k českému jazyku, tak k jiným oborům

Vychází ze čtenářského kontinua.

Kritické lístky – drobnější inspirativní pdf připravované Kateřinou Šafránkovou

Kritickelistky

Kritická gramotnost – časopis projektu Pomáháme školám k úspěchu

Pedagogické inspirace – newsletter s odkazy na spoustu další inspirace

Videokanál projektu Pomáháme školám k úspěchu

Čtenářské kluby – videa (a další inspirace)

Čteme a píšeme naučné texty – publikace vycházející z překladů i vlastních nápadů s využitím grafických organizérů, i když je určena pro druhou třídu, ukazuje jako jedna z mála publikací, jak s organizéry pracovat

Záznamy z četby pomocí grafických organizérů – 2. díl, především k beletrii

ctemeapiseme

Článek byl původně publikován 2018 na Vyučování.