Wikipedie? Wikipedie!

Wikipedie znamená pro většinu učitelů věčného strašáka. Děti kopírují, stahují, nerozumí při referátu tomu, co říkají… Jenže musím říct, že ve mně vždy vzbuzovala obdiv. Obdiv k množství autorů, kteří zadarmo tráví svůj čas u počítačů, aby sepisovali pro ostatní vědomosti současného lidstva. A tak mě letos přivábily kurzy, které nabízely přímo učitelům vhled pod pokličku psaní.

A hned jsem v jedné hodině některé z námětů vyzkoušela.

Začali jsme T-grafem ve dvojicích s otázkou, jaké klady a zápory Wikipedie přináší. Kupodivu nám z diskuse vyplynulo, že Wikipedie už není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Naopak, někdy je i pro deváťáka dost těžké poznat, co je vlastně to důležité. 

A co se týká výhrad k pravdivosti, věděli jste například, že při srovnání odbornější encyklopedie Britannica a Wikipedie vyšly obě encyklopedie z testu téměř shodně?1 Problém ovšem nastává, když někdo začne psát o méně známém tématu, které úplně nejsme s to zkontrolovat. 

t-graf.jpg

Nicméně v každém článku si autoři musejí pohlídat, z čeho čerpají. Pro wikipedisty to znamená ověřitelné sekundární zdroje a pro mě vysvětlit dětem, co je to zdroj primární, sekundární a terciární. Musím přiznat, že ne vždy jsem si ale věděla rady.

A protože mým cílem bylo nahlédnout pod tu pokličku, pokoušeli jsme se orientovat ve Wikipedii pomocí otázek, které jsem si vyzkoušela i já na pražském kurzu. (V závorce najdete ode mě nápovědu.)

 1. V kolik hodin proběhla poslední změna na Wikipedii a kdo ji udělal? (sloupce vlevo – poslední změny)
 2. Kdo je autorem článku Jan Hus a který den vznikl? (Bonus: vytvořte odkaz na původní, nejstarší verzi tohoto článku.) (zobrazit historii a najít nejstarší, článek lze rozkliknout nebo zatrhnutím dvou článků porovnat verze)
 3. Jak se jmenuje uživatel, který založil článek Krajta papuánská(IP adresa = anonymní uživatel, každého autora můžete rozkliknout a zjistit, jaké články píše)
 4. Podívejte se do historie článku Mířovice. Anonymní uživatel do článku vložil text, který byl následně smazán. Co tam napsal a jak dlouho to v článku vydrželo? (v historii najít anonymního autora a zatrhnutím článků porovnat verze)
 5. Proč není Jan Neruda v kategorii Spisovatelé(zařazuje se do nejbližší možné kategorie)
 6. (bonus) Co provedl uživatel Ladislavspacek 8. srpna 2014 v 17:27 v hesle Ladislav Špaček? Zvládnete i zjistit, jaký to mělo mediální dopad? (odpověď lze najít i mimo Wikipedii > můžeme řešit otázku etiky, do jaké míry uveřejňovat informace o známých osobnostech tak, abych nepoškodil jejich pověst nebo co lze dopsat do článku o Trumpovi a proč se hovoří o zamykání článků.)
 7. (bonus) Proč byl z Wikipedie smazán článek E&K Automation(odkazy > diskuse, Článek smazán, protože nebyl podložen sekundárními zdroji. Lze diskutovat o tom, že by si každá firma mohla o sobě napsat článek. Děti pravděpodobně položí otázku, zda oni můžou psát o sobě.)

Celou lekcí jsem mířila k tomu, aby děti začaly vnímat Wikipedii o něco kritičtěji a realističtěji. Chtěla jsem, aby zjistily, že nejde Wikipedii jen tak odsoudit a že psaní Wiki má svá pravidla. Že je to i o nás, o čtenářích, abychom se s předloženými informacemi dokázali poprat, odhalit míru zpřesňování, porovnat s Wiki v jiném jazyce, dohledat sekundární zdroje, zkontrolovat důvěryhodnost autora, uvažovat nad etickou stránkou informací.

reflexe žáků samotných?

 • Naučila jsem se, že můžu dohledat první verzi článku. Taky to, že jsou tam asi poměrně fajn lidi, poněvadž stránku nesmazali hned a chtěli diskutovat o její vhodnosti. Naučila jsem se, že jde pouze o hledání, protože vždycky se tam ty věci dají najít.
 • Naučila jsem se, jak často probíhá aktualizace.
 • Nahlédla jsem do zákoutí Wikipedie.
 • Naučila jsem se porovnávat stránky.
 • Dozvěděla jsem se, že nemůžu napsat článek o naší soukromé věci.

Zajímavé odkazy:

1 Internet encyclopaedias go head to head

Článek byl původně publikován 17. 6. 2018 na Vyučování. 

Flipbooky o postavách

Možná jste stejně jako já okouzlení různými skládačkami a lapbooky. Nápadů na internetu je hodně, jen si vybrat. Tentokrát jsem vyzkoušela flipbook, který je zaměřený na charakterizaci postavy.

article preview

Na stránkách, kde učitelé publikují své pracovní listy pro jiné učitele, jsem našla krásný návod k charakterizaci postav. V autorčině flip flap booku děti přistupují ke svým postavám jako budoucí autoři a uvažují, co by o nich měly uvést ve své budoucí knize vzhledem k zápletce. Na vzor jejího flipbooku se můžete podívat i na YouTube

Mně to však nestačilo a hledala jsem další náměty, co všechno k postavám psát. Návod jsem pak rozdělila na čtyři základní části, z nichž si žáci vybírali, co se hodí pro jejich postavu.

 • Základní údaje (sem patří i vlastnosti postav)
 • Co má postava ráda/nerada (a co může také ovlivnit zápletku)
 • Vnitřní svět postavy
 • Lidé, kteří jsou pro postavu důležití
Flipbook, Nástroje smrti

Protože jsme zkoušeli flipbooky v deváté třídě, kde děti už znaly lapbooky, mohli jsme se rovnou ponořit do práce. Nebylo nutné vysvětlovat, jak pojmenovávat vlastnosti nebo stříhat skládačky. Každý se snažil vymyslet něco svého, originálního. A vznikly krásné práce, o kterých jsme si pak povídali.

Ke stažení: Návodné otázky k flipbooku

Fotogalerie


Zdroje:

Článek byl původně publikován 7. 1. 2018 na Vyučování.

Co tedy učit?

O čtenářských kontinuích

Na svých kurzech ráda pokládám otázku, co musíme jako čtenářsky gramotní lidé umět. Většina učitelů v tu chvíli netuší, že otázka je téměř neřešitelná a že pokaždé skončíme seznamem seznamů dovedností čtenáře. Vlastně mi spíš slouží k tomu, abychom si uvědomili, co víme a co všechno nevíme. Protože když si nejsme jisti, co rozvíjet, těžko to můžeme dělat s jistotou profesionálů. 

Jako profesionálové se můžeme inspirovat testy PISA, testy PIRSLdefinicí čtenářské gramotnosti panelu VÚP, čtenářskými strategiemi nebo čtenářskými kontinui. I když se tyto možnosti částečně překrývají, každá z nabízených variant obsahuje nějaká pozitiva navíc, třeba v míře zdůraznění nebo vysvětlení některých dovedností. 1 

Problémy v těchto seznamech vnímám (minimálně) tři. Zaprvé už tento výčet učitelům zamotá hlavu. Zadruhé řada z nich bude v přehledech dovedností vidět pouze teorii. Zatřetí dnešní svět se vyvíjí tak rychle, že jakýkoli popis nikdy nebude kompletní. A proto ti skuteční profesionálové stále zpřesňují a zpřesňují, co vlastně znamená číst. Učiteli se pak dostávají do rukou tzv. čtenářská kontinua, což jsou dlouhé popisy dovedností (a nejen dovedností).

mapa-uc.-pokroku.jpg
Takto jsem si vždy představovala mapu učebního pokroku. (Realita je jiná.)

V České republice jsou prozatím k dispozici kontinua tři (což nám situaci nijak neulehčuje):2

Mapy učebního pokroku (Scio) – jsou k dispozici ke stažení zdarma. Dokument obsahuje i další gramotnosti. Popisy pokroku jsou nejkratší z těchto tří variant, ale navíc obsahuje i zvlášť pojmenovanou úroveň čtení elektronických textů. Scio nabízí k jednotlivým úrovním aktivity, ke kterým získáte přístup po přihlášením školy do systému. Aktivity jsou prozatím zdarma.

Literární referenční rámec – je výstup z projektu, do kterého se zapojila Karlova univerzita. Rámec je rozdělen podle věku na 12 – 15 let a 15 -19 let. Popis toho, co by měl žák zvládat najdete v sekci didaktika, obohacením projektu je i výběr knih a posouzení jejich obtížnosti.

Čtenářské kontinuum (Nadace The Kellner Family Foundation) – je patrně nejdůkladnějším přístupem ke čtení obsahujícím i konkrétní příklady z hodin. Bohužel autoři ještě nedovolují přístup veřejný přístup. Přihlášení bylo přístupné těm, kteří se zúčastnili některého z kurzů Hany Košťálové. 

V roce 2018 vydal NUV dokument Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Dokument se dost blíží čtenářskému kontinuu PŠÚ. Doporučuji tedy prolistovat.

Co poradit učiteli, který i přes náročné pročítání chce proniknout do tajů gramotnosti? Osobně se snažím všechno pročíst a zpřehlednit si jednotlivé části sepsanými poznámkami. Získávám tak alespoň přehled, o čem si myslím, že „už to učím“3, s čím potřebuji pracovat (dohledat informace) a čemu nerozumím vůbec (prozatím uložit k ledu). Pokud se do této obdivuhodné práce pustíte, budu ráda za všechny přínosné připomínky.

ctenarska-kontinua.jpg
Tři kontinua

1 Např. definice VÚP explicitně uvádí postoj ke čtení, sdílení nebo metakognici, tj. přemýšlení o přemýšlení během čtení.

2 Podrobnější informace např. o australském kurikulu najdete v sérii článků Silvie Kratochvílové. Zajímavostí je, že americké Common Core Standards jsou dostupné pro tamější učitele i jako aplikace pro iPad a Android. Svůj RVP si tak vlastně vyučující můžou nosit v mobilu.

3 Dojem, že něco učíme, nemusí být správný. Např. vyhledávání informací otázkami typu „Jak se jmenuje hlavní postava?“ nepokrývá celou škálu možností. Testy PISA obsahují několik úrovní této dovednosti podle obtížnosti.

Obrázky k článku byly vytvořeny pomocí aplikace easelly. (MapaČtenářská kontinua)

Článek byl původně publikován 24. 7. 2017 na Vyučování.

Dekorace z knih

dekorace

VAROVÁNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ ZÁBĚRY MOHOU BÝT PRO NĚKTERÉ ČEŠTINÁŘE TRAGICKÉ!

Výzva 56 klade před učitele spoustu dalších nečekaných výzev. Jedna z nich nastává, když si uvědomíte, že není kam nové knihy dát. A proto se rozhodnete svou knihovnu po letech vyčistit. Vždyť chudáci klasikové odpočívali dost dlouho, aniž by na ně někdo sáhl kromě dnů inventarizace, a v antikvariátech by nám také ruce neutrhali.

Jenže zbavovat knihy života je zatraceně těžké. Co takhle je ještě k něčemu využít? Nakonec jsem některé z nich zneužila. Vybídla jsem totiž kolegyni, aby třídu, ve které stojí knihovna, ozdobila dekoracemi z knih.

Zlomyslný ďáblík, který mě popohnal k činu, se našel na Pinterestu po zadání „book“ a „decorations“. A žáčci se pak činili.

Článek byl původně publikován 17. 10. 2015 na Vyučování.

Opakování učiva s grafickými organizéry

Grafické organizéry (nákresy, které pomohou zapamatovat si lépe učivo) docela dobře mohou sloužit i k opakování. Toho využívám např. v 8. třídě po probrání neohebných slovních druhů. Informací je hodně, je třeba je utřídit a tzv. přivlastnit. Nejedná se o projekt, při kterém žáci informace vyhledávají, ale spíš o schopnost orientace v zápiscích v sešitě, informacích a příkladech v učebnici a jejich překreslení do zapamatovatelné podoby.

article preview

V tomto případě si děti zvolily formu obrázku samy a pak už jen vpisovaly a třídily základní pojmy, popř. správně využívaly barev ke zvýraznění některých položek.

organizery-neohebne-slovni-druhy-page-002.jpg

Podobným způsobem lze zpracovat např. i učivo o větných členech.

Nechte se tedy následujícími obrázky inspirovat.

organizery-neohebne-slovni-druhy-page-001.jpg

Neohebné slovní druhy – organizéry

Článek byl původně publikován 8. 9. 2015 na Vyučování.

Jak ke slovíčkům připravit hru Dobble

V minulém školním roce se stala jednou z nejoblíbenějších aktivit hra Dobble. Moje bývalá třída ji hrála ráda dokonce i anglicky (Slovíčka na procvičení na Quizletu, ale najdete i sety od jiných učitelů.). O co ve hře jde? Jedná se o kulaté karty s obrázky. Úkolem každého hráče je co nejrychleji uhodnout, které obrázky mají karty společné. Celkem logicky některým žákům začalo vrtat hlavou, jak je možné, že na každé kartičce je právě jen jeden shodný obrázek. A tak jsem začala po odpovědi pátrat a uvažovat, jak princip hry použít ve vyučování. 

Zjistila jsem, že se jedná o docela těžký matematický oříšek (alespoň pro mě): jak zkombinovat 55 karet, 50 symbolů – 8 obrázků na každé kartě? Nakonec mi  nejvíc pomohl článek ve francouzštině, tedy především obrázek s jednoduchými  symboly naznačující, jak správně poskládat obrázky. Bohužel jen se sedmi  obrázky.

Aby skládání hry bylo jednodušší, přiřadila jsem každému symbolu z nákresu trojúhelníku jedno písmeno a jeden obrázek. Vzor pro Dobble se třemi obrázky na každé kartě pak vypadá takto:

FAG 

FED

FBC

BDG

GEC

DCA

AEB

Vzor pro přiřazení písmen k obrázku:

   A surgeon 

   B nurse

   C gardener

   D lawyer

   E soldier

   F butcher

   G musician

Pak už jen zbývá vyhledat obrázky (Třeba zde: http://www.clker.com/) a zkopírovat do kartiček, které doporučuji zalaminovat, protože barva se docela rychle stírá.

Ve třídě, pokud děti hru neznají, aktivitu vysvětlíme a jednou zahrajeme na ukázku. Děti mají vždy k dispozici slovíčka, takže je v průběhu hry vyhledávají a tím se je i učí. Občas se stane, že některé dítě hru nestíhá, protože jeho soused je rychlejší. Proto je nutné pohlídat, aby vedle sebe seděly děti přibližně na stejné úrovni. Tato úroveň se ale nemusí týkat známky, ale – což je zajímavé pro učitele – schopnosti rychle si zapamatovat nové slovo.

Celkově musím říct, že se jedná o Hru je určitě možné využít i v jiných předmětech, např. s listy stromů, historickými slohy… Pokud máte další nápad, budu ráda, když se o něj podělíte v komentářích.

Zdroje:

Diskuse

Vysvětlení principu a pomocné obrázky kombinací

Hra ke stažení: Jobs

Díky Jitce Rambouskové můžu přidat odkaz na stránky, kde si můžete stáhnout pdf soubory s přehledem dalších vzorců. Dole na stránce je také soubor v excelu, kam můžete zadávat slova, čímž se automaticky generují kartičky. Pokud budete chtít generovat kartičky s obrázky, musíte převést obsah souboru do Google tabulek.

Nové odkazy:

Článek byl původně publikován 11. 7. 2015 na Vyučování.

Psaní s klíči

Před nedávnem mě P. Hublová upozornila na zajímavou aktivitu na blogu Squishy Not Slick.

Autor připravil dostatečný počet klíčů a opatřil je štítky se zajímavými větami, které měly děti povzbudit ke psaní. Klíče, vložené do sklenice, si žáci vybírali a pak podle nich vyprávěli příběh.
 
Nápad je to skvělý, ale co když nemáme tolik klíčů? Nejdříve mě napadlo, že bych mohla klíče vystříhat z tvrdého papíru. Tak bych ovšem strávila odpoledne výrobou třiceti klíčů, aby každý žák ve třídě měl ten svůj. Níže proto dávám k dipozici jednodušší variantu, která je ke stříhání o něco příjemnější.

klice.jpg

Únik

Odstrčila stranou kartony zkaženého mléka a balíčky plesnivého sýra. Tam byl, v zadní části lednice, tak jak řekl: klíč. Chvíli jsem nedýchala. Jakoby mohl zmizet, zaujatě jsem ho pozorovala. Dlouho očekávaný předmět ležel přede mnou a já váhala.

Najednou jsem pocítila strach. Co kdyby se můj plán nepovedl? Chytí mě a zavřou. Strážci časoprostoru jsou neúprosní. Nemají rádi, když jim někdo strká nos do jejich vražedných plánů. V duchu jsem znovu viděla, jak moje kamarádka Jane lapala po dechu. A stačilo málo a mohla jsem to být já, kdo se zakousl do té nové vitaminové tyčinky, kterou nám podali k snídani. Chtějí z nás mít superhrdiny. Zakroutila jsem znovu rozčileně hlavou. Kdybychom jen věděli, co se v nich skrývá! A vlastně tohle mě dostalo až sem. Teď oni vědí, že já vím. Že jsem si hrála na novinářku, že jsem prohledala jejich výsledky výzkumů, že jsme jen pokusné myši.

Hrábla jsem po klíči. Nesmím váhat. Po cestě dolů do sklepa uvažuji, jak dlouho bych přežila ve vězení. Týden? Dva? Kolik jsem už od humanoidů slyšela historek o tom, co se v zešeřelých kobkách odehrává. Možná to byly jen povídačky, ale jen oni znali cestu ven. Cestu, před kterou jsem teď stála. Vložila jsem klíč do zámku a zapojila všechnu sílu, aby se klíč otočil. Pevně jsem vzala za kliku, pootevřela dveře a nechala na sebe chvíli padat prach, který se na nich usadil. Cesta ven totiž mohla znamenat i cestu k mému konci.  

Některé z vět:

Podíval se za sebe a pak zašeptal: „Ten klíč je od třetích dveří.“ Opatrně mi ho podal a pak zmizel v davu.

Vesla zaskřípala, když jsem vesloval směrem k němu ke skále, o kterou se tříštily  vlny. Čekal tu na klíč.

Když bouře konečně skončila, uviděl jsem na silnici něco kovového. Byl to klíč.

Věděl jsem, že je hodně starý, ale ke které z těch zatuchlých skříněk, tady v tom pavoučím hnízdě na půdě, klíč pasoval?

Klíč s číslem 365 zřejmě odemykal jednu ze skříněk na letišti. Co mi tam asi nechali?

Podíval se mi do očí a zašeptal: „Já mám také klíč.“

Klíč se točil vzduchem. Čtyři ruce po něm hmátly. Která ho chytí?

Byla to padesátiprocentní šance, že to byl správný klíč. Vsunul jsem ho do zámku a doufal, že jsem si vybral ten správný.

Klíč byl přilepen lepící páskou na dno horní zásuvky jeho psacího stolu. Spolu se vzkazem.

Vyčerpaně se zhroutila se na louce. Obrátila se na bok a vtom ji něco ostře šťouchlo do žeber … klíč!

Přes desetiletí prachu bylo jasně vidět stopy vedoucí hlouběji do tunelu. Držel jsem pevně klíč a následoval je.

Odstrčila stranou kartony zkaženého mléka a balíčky plesnivého sýra. Tam byl, v zadní části lednice, tak jak řekl: klíč.

Když se dnes ráno probudil, nepředstavoval si, že se bude muset vypořádat s kouzelnými klíči.

Převalovala v dlaních malý balíček. Na poštovním razítku se dalo rozpoznat datum, které teprve nastane. Odhodlaně ho otevřela a uviděla drobný klíč.

Našli je zmrzlé na dně útesu, jeden z nich stále pevně svíral v levé ruce klíč.

Poštovní holub zaťukal na okno. K noze měl přivázaný malý klíček.

Našli klíč na dně studny přesně tak, jak jim ukázala mapa pokladu.

Přílohy:

Klíče – word

Klíče – pdf

Odkazy:

Squishy Not Slick

Motivujeme ve slohu

Obrázek klíče

Článek byl původně publikován 29. 11. 2014 na Vyučování.

Publikace o čtenářské gramotnosti

Někdy je těžké dohledat příručky, které by nás informovaly o současné situaci ohledně gramotností. Můžeme zabrousit na stránky ČŠI, Metodického portálu RVP, výzkummého ústavu, ale nikde nenajdeme pravidelně aktualizovaný seznam doporučené literatury k tématu. Před rokem se o podobný seznam pokusila na svém CD Abeceda, ale i ten dnes zastaral. Stává se totiž, že místo, na kterém jsme byli zvyklí publikaci hledat, je prázdné. Nebo vznikly příručky nové, jenže o části z nich se dovídáme třeba až po roce. Nabízím zde tedy odkazy na texty ke stažení, se kterými v současnosti pracuji. A protože jich přibývá, v dnešním článku se omezím pouze na ty, které přinášejí alespoň malý praktický dopad v podobě konkrétních rad a metod nebo alespoň vymezují termín ČG. K odkazům přidávám i krátké anotace, některé z nich jsem pouze převzala z článku pro Abecedu, jiné jsou novější. A pokud víte o nějaké další publikaci, ráda ji do článku přidám.

(Prozatím opomíjím odkazy na webové stránky, testy PISA a PIRSL a jejich rozbory.)

Kudy vede cesta ke čtenáři

kudy-vede-cesta-ke-ctenari.jpg

Jedna ze starších publikací popisuje projekt týkající se čtenářství. Shrnuje klíčové poznatky z výzkumů i projektu a poskytuje řadu nápadů do vyučování. Nezapomíná ani důležitost kritérií pro hodnocení čtenářských dovedností a česká specifika.

(2007)

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Základní publikace ČŠI, která obsahuje potřebný teoretický základ (definici čtenářské gramotnosti a popis jednotlivých úrovní a dovedností). Dále seznamuje učitele s některými základními metodami vedoucími k aktivnímu zapojení žáků. Autoři jsou předními představiteli sdružení Kritické myšlení.

(2010)

cg-jako-vzdelavaci-cil.jpg

Rozvoj čtenářství napříč školou (Minimetodika VÚP)

rozvoj-ctenarstvi-napric-skolou.jpg

Dvoustránková minimetodika soustřeďující se na dovednosti před čtením, během čtení a po čtení. Nezapomíná na desatero zásad.

(2011)

Metodika čtenářství

Publikace seznamuje s podmínkami ČG v souvislosti s průřezovými tématy, mýty o čtenářství, návody na tvorbu lekcí a seznamy textů k průřezovým tématům.

Webové stránky obsahovaly i Čítanku k osobnostní a sociální výchově

(2012)

metodika-ctenarstvi.jpg

Metodika rozvoje čtenářství

metodika-rozvoje-ctenarstvi-a-cg.jpg

  Poměrně roszáhlá metodika začíná zásadami rozvoje čg, pokračuje základními metodami a dílnou čtení. Relativní novinkou je rozsáhlejší práce s naučnými texty a hledání didaktického potenciálu. Inspirací mohou být výstupy čg pro různé předměty a zejména výukové lekce zaměřené na jednotlivé úrovně čg.

(2012)

Čtenářské kluby

Stránka čtenářských kubů nabízí ke stažení řadu lekcí. Bohužel neobsahují texty, ale mohou se alespoň stát inspirací pro naše vlastní plánování hodin.

ctenarske-kluby.jpg

Nakladatelství Šafrán

cteme-s-porozumenim-kazdy-den.jpg

Nakladatelství vydalo knihy určené pro 1. a 2. třídu. Jedná se spíše o testy, ale ty se týkají např. předvídání, hlavní myšlenky, uspořádání, vizualizace apod.

Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele

CD obsahuje zdroje k tématu, pokyny i nápady ke čtení beletristických, naučných, elektronických a dalších nesouvislých textů. Inspiruje pro výuku čtenářských strategií a plánování projektů.

ctyri-vyukova-cd-s-metodikami.jpg

Další publikace VÚP

Najdete na těchto stránkách: 

Jedná se celkem o tři publikace. 

Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka učitele.

gramotnosti-ve-vzdelavani.-prirucka-ucitele..jpg

Publikace se pokouší vysvětlit, jak souvisí rozvíjení jednotlivých gramotností s RVP a nabízí inspiraci pro výuku postavenou na rozboru některých úkolů z mezinárodních testů.

 (2010)

Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií.

Druhá publikace VÚP zahrnuje výklad nejpodstatnějších gramotností: čtenářské, matematické, přírodovědné, finanční a ICT. Tím staví základ pro inovaci národního kurikula.

(2011)

gramotnosti-ve-vzdelavani.-soubor-studii..jpg

Čtenářská gramotnost ve výuce. Metodická příručka.

ctenarska-gramotnost-ve-vyuce.-metodicka-prirucka..jpg

 Na začátek publikace opět zařazuje vymezení pojmu čtenářská  gramotnost, poté se ale zcela orientuje příklady dobré praxe, tj. zejména dílně čtení M. Šlapala, ukázku integrace předmětů českého jazyka a literatury s dějepisem a dále českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu a environmentální výchovy.

(2011)

Česká školní inspekce přesunula některé publikace na své stránky. Některé z nich bohužel dohledatelné nejsou.

Článek byl původně publikován 24. 7. 2014 na Vyučování.

Schéma pro zápis o knize

Prezentace Book Reviews z ukazuje, že zápis do čtenářského deníku nemusí být jen nudné sepisování informací o knize. Nabízí variantu, která žáky vizuálně zaujme.

Jejich návrh jsem mírně upravila a připravila ke stažení. Jednotlivé položky si samozřejmě můžeme upravit podle svých nároků:

Schéma čtenářského deníku

schema.jpg

Zdroje obrázků:

Článek byl původně publikován 14. 10. 2012 na Vyučování.

Zajímavé aktivity po čtení

Pokud raději něco tvoříš a vymýšlíš, než odpovídáš na otázky, můžeš po přečtení knihy vyzkoušet jednu z následujících aktivit. Nápady jsou přeloženy a mírně upraveny podle Fifty Alternatives to the Book Report.

Pro postavu navrhni:

knihy – Přemýšlej, jaké knihy by se hlavní postavě mohly líbit nebo co by se z nich mohla naučit a o čem potřebuje vědět víc. (Např. hrdinovi knihy Moře nestvůr by se hodilo znovu přečíst starověké báje, protože nevěděl, že Kronos je Cheironův otec. Měl by se soustředit na vztahy mezi postavami a také taktiku boje. Správně si totiž  uvědomil, že Kronos má vždy dva taktické plány a že vítězí lstí. Mohlo by mu to pomoci dříve odhalit strategii boje svých nepřátel.)

pokoj – Nakresli nebo popiš jakoukoli místnost pro svého hrdinu. Uvažuj o tom, jak má uspořádaný nábytek, co má ve skříních a na stěnách. Zdůvodni, proč jsi vybral tyto věci.

filmy – Z filmů, které jsi viděl, vyber několik, které bys doporučil hlavní postavě. Stručně popiš děj a zdůvodni, proč by je měl vidět. Snaž se vybrat takové, které se postavy nějakým způsobem týkají. (Např. Simonini z knihy Pražský hřbitov nenáviděl Židy, možná by s nimi začal soucítit, kdyby zhlédl Schindlerův seznam.)

dárek – Jaký dárek bys dal vybrané postavě? Přemýšlej, co potřebuje nebo chce. Napiš, proč jsi zvolil zrovna tyto věci.

setkání – Navrhni někomu ze své knihy, aby se setkal s některými lidmi buď současnosti nebo minulosti. Přemýšlej, koho by chtěl potkat nebo se od nich naučit. Napiš, jak a proč jsi vybíral tyto osobnosti.

fotoalbum – Přemýšlej o událostech, které se staly v příběhu. Rozhodni, které scény by si chtěla postava z knihy zapamatovat. Nakresli několik „fotek“ nebo je popiš a zdůvodni svůj výběr.

home page – Vyber několik postav a vytvoř pro ně internetovou stránku.Vyber vhodné pozadí, obrázky a doplň o nich informace. Nezapomeň přidat pár odkazů, o kterých si myslíš, že by byly pro tvé postavy důležité nebo zajímavé. Zdůvodni, proč ses tak rozhodl a co nám tato stránka vlastně o postavách řekne. (Můžeš samozřejmě vytvořit stránku jakoby za postavu samotnou.)

dětství – Pokud je tvá postava už dospělá, snaž se přijít na to, jaká byla jako dítě. Napiš příběh o jejím dětství tak, abychom viděli, proč se potom chová v příběhu takovým způsobem.

ocenění – Vytvoř pro svou postavu cenu a napiš vysvětlení, za co ji dostává.

Vžij se do své postavy:

argumentace o problému – Přemýšlej, který problém je pro tvoji postavu důležitý. Napiš za ni několik argumentů, které mají přesvědčit ostatní. Připoj fakta, obrázky, doporučení, jiné grafické prvky.

monology k událostem v příběhu – Vyber události, na které mohou mít postavy různé názory. Popiš ve formě monologu postavy dva nebo tři pohledy na stejnou událost.

současné události – Vyber několik současných událostí z televize nebo novin. Mělo by se jednat o zprávy, které jsou zajímavé pro tvou postavu. Vysvětli, jaký názor na tyto události by měla tvoje postava.

Přemýšlej o postavě v příběhu:

astrologická znamení – Přečti si charakterizaci jednotlivých znamení a snaž se uhodnout, ke kterému se tvá postava hodí. Z příběhu vyber události, její chování, postoje a myšlenky, které podpoří tvůj názor.

přihláška na vysokou školu – Použij všechny informace, které o postavě víš, některé si můžeš domyslet. Sepiš žádost s následujícími body: Jméno, známky, další školení, zájmové aktivity, pracovní zkušenosti. Připoj dvoustránkový esej napsaný z pohledu postavy o tom, které zkušenosti a osoby měly důležitý vliv na tvůj život. Popiš své zájmy, svoji osobnost a jak to souvisí s tím, že se chceš dostat na vysokou školu.

slovní hodnocení  – Napiš zhodnocení postavy z pohledu školního poradce. Měl bys hodnotit osobní kvality, ale i vzdělání. Předpokládej, že škola se bude zajímat o charakter, nezávislost, hodnoty, zájmy a talent. Proč si myslíš, že zrovna tato postava by měla být přijata na vybranou školu?

strachy postavy – Uvažuj o tom, z čeho by tvá postava mohla mít strach a proč.

Vymysli rozhovor:

talk show – Které talk show by se chtěl nebo měl tvůj hrdina zúčastnit? O čem by měl mluvit? Koho dalšího by měli organizátoři pozvat? Popiš korespondenci mezi organizátory a hrdinou, který se talk show zúčastní, popř. po talk show napiš několik dopisů pojednávajících o tom, jak se hrdina v talk show cítil.

chat – Představ si, že tvůj hrdina si našel několik osob, se kterými bude chatovat. Proč se připojil k této skupině? Vymysli konverzaci, která by se mohla odehrávat.

e-mail – Koho by tvá postava mohla mít v adresáři e-mailu? Vysvětli, proč jsi vybral tyto postavy a co to dokazuje o tvé postavě. Pak napiš několik e-mailů z pozice postavy a oněch dalších osob.

dopisy – Napiš několik dopisů, které si navzájem posílají postava a autor. Nebo napiš dopisy jednotlivých postav, které hovoří o tom, co se postava v příběhu naučila.

Uvažuj o knize:

kritika knihy z hlediska nějaké organizace – Vyber organizaci, která má co říct k problémům postavy. Napiš recenzi knihy z jejich pohledu. (Např. co by řekla NASA ke Stopařově průvodci galaxií?)

komiks s vysvětlením – Vytvoř komiks, ve kterém zobrazíš důležité události příběhu. Pod každý obrázek připoj několik řádků vysvětlení.

talk show o hlavním problému – Vytvoř a zahraj talk show ohledně nejdůležitějšího problému v příběhu. Pokus se zahrnout různé úhly pohledu. (Např. Percy Jackson ve Zloději blesku by mohl s bohy diskutovat o tom, zda je potřebné a nutné, aby si bohové zahrávali se životy hrdinů.)

hudba pro části knihy – Rozděl knihu na několik částí a vyber ke každé melodii nebo píseň, která by ji měla podbarvovat. Vysvětli, proč jsi vybral zrovna tyto nápěvy.

dopis autorovi – Napiš autorovi dopis, ve kterém mu vysvětlíš, proč si myslíš, že napsal tuto knihu a co se pokoušel ukázat. Objasni, co sis z této knihy odnesl.

důležitá slova – Vyber několik slov, která jsou pro příběh důležitá a vysvětli, proč sis je zvolil.

scéna se čtenářem – Nakresli scénu, o které si myslíš, že je důležitá. Zapoj do obrázku i sebe a vysvětli, proč ses namaloval právě na tom místě. (Vidíš postavu z tohoto úhlu? Proč? Vypovídá to něco o tvém vztahu k postavám? Chtěl by ses nějak zapojit?)

Příklady zpracování s odkazy na blogy dětí: vyucovani.webnode.cz/projekty/

Článek byl původně publikován 9. 2. 2012 na Vyučování.